Czas pracy: Pn. - Pt. 8.00 - 18.00

Śledź nas:

Prawo

To agencja zarejestrowana w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, świadcząca usługi na rzecz pracodawców w zakresie zatrudniania pracowników.
To stosunek pracy pomiędzy trzema podmiotami: pracownikiem tymczasowym, pracodawcą a agencją pracy tymczasowej (tu: Work Unit).
To osoba wykonująca pracę na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, ale zatrudniona przez agencję zatrudnienia wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej w określonym przez strony czasie.
Zgodnie z Ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, pracownik ma prawo do: • wynagrodzenia. • urlopu wypoczynkowego w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji pracodawcy, a w razie niewykorzystania go, do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. • równego traktowania, jak inni pracownicy zatrudnieni na takim samym lub podobnym stanowisku. • korzystania z urządzeń socjalnych pracodawcy. • dochodzenia od agencji pracy tymczasowej odszkodowania w sytuacji, gdy pracodawca lamie zasadę równego traktowania, w wysokości określonej w przepisach Kodeksu pracy.
Stawiać się w pracy w wyznaczonym terminie i o określonej godzinie, a każdą ewentualną nieobecność odpowiednio uzasadniać. • Wykonywać polecenia służbowe. • Przestrzegać regulaminu pracy i zasad BHP. • Dochowywać tajemnice służbowe. • Przestrzegać zasad współżycia społecznego w miejscu pracy. • Chronić mienie i interesy pracodawcy.
Odpowiedzialność za szkody, jakie wyrządzi pracownik tymczasowy, ponosi agencja pracy, która może jednak dochodzić od pracownika zwrotu kosztów poniesionych na odszkodowanie.
Tak, zarówno pracownik, jak i pracodawca tymczasowy może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony, zgodnie z terminami wskazanymi przez Kodeks pracy: 3 dni (gdy umowa zawarta jest na okres maksymalnie 2 tygodni) lub 1 tydzień (gdy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 2 tygodnie).
Tak, ponieważ każdy pracodawca jest zobowiązany do płacenia składek ZUS oraz składek na ubezpieczenie chorobowe w imieniu pracownika.
To przejęcie przez agencję pracy obowiązków związanych z rekrutacją oraz obsługą kadrową, pozwalające na dostosowanie poziomu zatrudnienia danej firmy do aktualnej sytuacji na rynku, bez konieczności utrzymania stałego personelu i prowadzenia dokumentacji osobowej (szkolenia BHP, listy płac, rozliczenia skarbowe itp.)

Work Unit

Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze HR – na Ukrainie jesteśmy jedną z najbardziej rozpoznawalnych agencji pracy, a sieć doskonałych rekruterów oraz własna baza sprawdzonych pracowników na Ukrainie sprawia, że z sukcesem realizujemy kilkadziesiąt kontraktów rocznie.
Pochodzimy z Ukrainy, ale od wielu lat mieszkamy w Polsce, znamy kulturę, zwyczaje i oczekiwania obu narodów, dlatego doskonale potrafimy łączyć potrzeby polskiego pracodawcy z ukraińskim pracownikiem. Jesteśmy jedną z niewielu polsko-ukraińskich agencji pracy na rynku nie tylko z nazwy.
Zatrudnienie Ukraińca to gwarancja bliskości językowej i kulturowej z polskim pracodawcą. Nasi pracownicy mają ogromną motywację, ponieważ przyjazd do Polski jest dla nich szansą lepszego zarobku i osiągnięcia wyższego statusu społecznego. Istotne jest również to, że niezwykle szybko aklimatyzują się w Polsce: uczą się języka, sprowadzają rodziny, wysyłają dzieci do polskich szkół i przedszkoli, w dłuższej perspektywie wiążąc się z naszym krajem.
Ogromną wagę przywiązujemy do budowania wizerunku dobrego pracownika z Ukrainy, dlatego nasi pracownicy wiedzą, że ich sumienność i odpowiedzialne wykonywanie powierzonych zadań świadczy nie tylko o nich. Wiedzą, że są ambasadorami Ukrainy w Polsce.
Jeśli chcemy zatrudnić pracownika z Ukrainy, najlepiej skorzystać z agencji pracy, która dysponuje własną bazą sprawdzonych kandydatów. Gwarantuje to znalezienie osoby odpowiadającej oczekiwaniom przyszłego pracodawcy oraz współpracę z sumiennym człowiekiem, który do pracy tymczasowej podchodzi odpowiedzialnie. Kontakt z agencją pracy to także sprawna organizacja przyjazdu do Polski, wsparcie nie tylko na poziomie rekrutacji, ale także legalizacji pobytu, przeprowadzenia szkoleń i bieżącej obsługi administracyjno-kadrowej. To wreszcie odpowiedź na nurtujące pytania: • jak zatrudnić Ukraińca na paszporcie biometrycznym? • czy niezbędne jest posiadanie wizy? • jak długo może legalnie przebywać w naszym kraju? • czy pracownik musi po przekroczeniu granicy przebywać na kwarantannie? • Jak wygląda zatrudnienie Ukraińca krok po kroku?
Formalności związane z zatrudnianiem ukraińskiego pracownika nie są bardziej skomplikowane niż w przypadku przyjmowania do pracy rodaków. Dzięki wiedzy i doświadczeniu oraz bazie gotowych do podjęcia pracy za granicą kandydatów, czas potrzebny na organizację przyjazdu i przygotowanie odpowiedniej osoby do pracy, to nawet 14 dni.
Mamy ogromną skuteczność rekrutacji pracowników ukraińskich w Polsce, ponieważ aż 95% pozyskanych przez nas kandydatów pracuje do końca kontraktu.